Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Về PITO & Đối Tác
  5. PITO là gì?

PITO là gì?

  • PITO là nền tảng đặt dịch vụ ăn uống cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, kết nối giữa khách hàng và nhiều nhà hàng, quán ăn, đầu bếp trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… nhằm đem đến dịch vụ ăn uống chất lượng, tiện lợi và phù hợp với từng nhu cầu.
  • Những đối tượng PITO phục vụ bao gồm: văn phòng, trường học, khu công nghiệp, cơ quan ngoại giao, bệnh viện, agency, coworking space, cá nhân.
  • Đánh giá của khách hàng về PITO: https://pito.vn/khach-hang/
Was this article helpful to you? Yes 8 No 1

How can we help?

Leave a Comment