Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

Thức ăn gắn kết mọi người, mọi nền văn hoá với nhau

Có thể huỷ đơn hàng đã đặt không?

  • Trong trường hợp muốn thay đổi đơn hàng khác và huỷ đơn hàng cũ, có thể thực hiện trước khi đơn hàng được đối tác xác nhận.
  • Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán sẽ được đối tác xác nhận trong vòng 5 phút.