Hỗ trợ khách hàng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ khách hàng
 4. PITO Club
 5. Điểm thưởng PITO Club

Điểm thưởng PITO Club

1. Cách tích lũy điểm thưởng

 • ĐẶT DỊCH VỤ: khách hàng sẽ nhận được một số điểm thưởng tương đương với giá trị dịch vụ được quy định trong phần 2.
 • ĐÁNH GIÁ SAU DỊCH VỤ: khách hàng sẽ được cộng thêm điểm thưởng (100 điểm) khi thực hiện đánh giá sau dịch vụ (yêu cầu phải có nội dung và hình ảnh đầy đủ)
 • GIỚI THIỆU NGƯỜI QUEN: khách hàng sẽ được cộng thêm điểm thưởng khi khách hàng giới thiệu một người khác đặt dịch vụ thành công qua nền tảng PITO (với bất kỳ giá trị dịch vụ). Cứ mỗi một người được bạn giới thiệu, khi họ đặt hàng trên PITO, bạn sẽ nhận được 200 điểm cho đơn hàng thành công đầu tiên, và 100 điểm cho mỗi 1.000.000đ giá trị của 5 đơn hàng đầu tiên, tối đa 5,000 điểm (tương đương 5,000,000đ)
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: 
 • Khách hàng sẽ được cộng thêm điểm thưởng khi tham gia vào các chương trình khuyến mãi có áp dụng tặng điểm thưởng của PITO.
 • Khách hàng sẽ được nhân 2 (x2) đến tối đa nhân 5 (x5) lần điểm thưởng từ các Đối Tác của PITO khi đặt dịch vụ từ các đối tác đó

2. Cách quy đổi điểm thưởng

 • Cứ 1,000,000đ – khách hàng sẽ được quy đổi thành 100 điểm PITO

 • Cứ 100 điểm thưởng –  khách hàng sẽ nhận được giá trị thưởng là 10,000đ

3. Hình thức trả điểm thưởng

 • Khi đạt tối thiểu 1,000 điểm, khách hàng có thể đặt lệnh trong hệ thống để quy đổi điểm thưởng. Hệ thống chỉ mở chức năng quy đổi khi điểm đạt tối thiểu 1,000.
 • Điểm thưởng có thể quy đổi thành hai hình thức:
  (1) phiếu mua hàng tại điện tử e-chouver tại URBOX 
  (2) mã giảm giá trực tiếp trên đơn hàng tiếp theo của bạn. 
 • Điểm thưởng PITO chưa quy đổi sẽ được bảo lưu trong vòng 12 tháng kể từ lần phát sinh giao dịch thành công cuối cùng. Nếu quá thời hạn 12 tháng mà khách hàng chưa thực hiện quy đổi điểm hoặc không đủ điểm quy đổi thì điểm thưởng PITO khả dụng sẽ hết hạn.
 • Điểm thưởng được quy đổi theo số chẵn tính đến hàng trăm (ví dụ: 1,215 sẽ quy đổi 1,200. Hay 9,769 quy đổi thành 9,000), số điểm lẻ còn dư sẽ được cộng vào điểm cho lần quy đổi tiếp theo.
 • PITO sẽ gửi thư thông báo hoặc nhắn tin để khách hàng có thể quy điểm thưởng đúng thời hạn.

4. Lưu ý

 • Điểm thưởng, lợi ích, phần quà từ chương trình này không thể quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng, chia sẻ hoặc kết hợp.
 • Điểm thưởng đã quy đổi thành voucher URBOX sẽ được quản lý trên hệ thống của URBOX và có thời hạn sử dụng quy định bởi URBOX, PITO không thể can thiệp hay thay đổi chính sách của URBOX, là đơn vị thứ 3, không thuộc PITO.
 • Sau 12 tháng tính từ lần phát sinh điểm thưởng cuối cùng, nếu khách hàng không yêu cầu quy đổi hoặc không đủ điểm quy đổi, điểm thưởng sẽ mất giá trị và trả về bằng 0.
 • PITO không chịu trách nhiệm về phần thưởng, lợi ích và/hoặc điểm thưởng bị mất hoặc bị đổi do hành vi gian lận của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và về phần thưởng bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá huỷ. 
 • Mọi thắc mắc, khiếu nại về chương trình vui lòng liên hệ số hotline 1900.25.25.30 hoặc gửi email về địa chỉ club@pito.vn. Trong mọi trường hợp, quyết định của PITO là quyết định cuối cùng
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment