Hỗ trợ khách hàng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ khách hàng
 4. Tài Khoản & Đơn Hàng
 5. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

 • PITO là nền tảng chuyển đặt dịch vụ thức ăn cho doanh nghiệp và nhân viên văn phòng luôn cung cấp giải pháp tốt nhất, vì thế hoàn toàn có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng tại tab “Đơn hàng”.
 • Hệ thống sẽ lưu trữ chi tiết toàn bộ các đơn hàng đã được thao tác: đơn đã lên lịch, đơn đã hoàn tất, đơn nháp, đơn đã huỷ.
 • Chọn đơn đã lên lịch tại trang chủ hoặc tab “đơn hàng” để xem chi tiết tình trạng:
  • Đã gửi đơn hàng
  • Đã thanh toán
  • Đối tác đã xác nhận
  • Tài xế đã lấy hàng
  • Đã giao hàng
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment