Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Tài Khoản & Đơn Hàng
  5. Làm thế nào để ghi chú hoặc yêu cầu thêm về đơn hàng?

Làm thế nào để ghi chú hoặc yêu cầu thêm về đơn hàng?

PITO hiểu rằng mỗi khách hàng sẽ có những nhu cầu riêng hơi khác biệt đối với từng dịch vụ sử dụng.

Để ghi chú hoặc yêu cầu thêm về đơn hàng đã đặt, khách hàng có thể viết trực tiếp ở khung ghi chú của thông tin đơn hàng trước khi xác nhận thanh toán.

Khách hàng cũng có thể gọi điện hotline 1900.25.25.30 hoặc chat trực tiếp theo link … để nhận được những giải đáp về những mong muốn hoặc dịch vụ yêu cầu thêm.

Đối với các đơn hàng đã đặt thành công

  • Trước khi đơn hàng được đối tác xác nhận, khách hàng có thể điều chỉnh thông tin đơn hàng tại app.pito.vn
  • Trong trường hợp không thể thao tác hoặc đối tác chỉ vừa xác nhận đơn hàng, khách hàng có thể liên hệ nhanh theo hotline 1900.25.25.30 để nhận được sự giúp đỡ.
Was this article helpful to you? Yes No 1

How can we help?