Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. Thuế Được Tính Như Thế Nào?

Thuế Được Tính Như Thế Nào?

  • Theo quy định của nhà nước, các đơn hàng sẽ cần tính phí VAT 8% dù khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn hay không. Vì thế, giá món ăn/thực đơn thể hiện trên web app đã được bao gồm 8% VAT.
  • Đối với khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn, hãy liên hệ PITO theo số hotline 1900.25.25.30 để được hỗ trợ trực tiếp và nhận hoá đơn.
  • Tất cả đơn hàng đã đặt thành công đều được bảo lưu trên hệ thống và có thể cộng dồn từ ngày 01 đến ngày 30 hàng tháng để xuất hoá đơn (không cộng dồn liên tiếp 2 tháng trở lên). Lưu ý: chỉ ghi nhận và xuất hoá đơn cho mỗi tháng theo đúng thời gian đơn đặt hàng đã phát sinh trong tháng, PITO sẽ không tiếp nhận xuất hoá đơn nếu thời điểm yêu cầu vượt trên 2 tháng

Ví dụ: xuất hoá đơn tháng 1, tiếp nhận yêu cầu xuất hoá đơn vào tháng 2 (từ chối nhận yêu cầu từ tháng 3 trở đi).

  • Đối với đặt tiệc và có những trường hợp đặc thù nhất định, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ của PITO để được giúp đỡ tốt nhất.
Was this article helpful to you? Yes 1 No 1

How can we help?

Leave a Comment