Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Tài Khoản & Đơn Hàng
  5. Tài khoản khách hàng có được bảo vệ an toàn không?

Tài khoản khách hàng có được bảo vệ an toàn không?

Để bảo vệ an toàn tài khoản cho khách hàng, PITO đưa đến những cam kết và giải pháp như sau:

Bất kể tài khoản nào được đăng nhập bằng thiết bị khác hoặc mới đều được PITO gửi email thông báo đến khách hàng.

Khi tài khoản được đăng nhập sai password quá 5 lần, PITO sẽ hỗ trợ khoá tài khoản để đảm bảo an toàn. Thông báo sẽ được gửi đến email, sau đó khách hàng có thể mở khoá tài khoản từ thông tin email chi tiết này.

Nếu khách hàng nhận thấy thao tác đăng nhập từ thiết bị khác này là bất thường, hãy thay đổi mật khẩu ngay 

Liên hệ hotline PITO 1900.25.25.30 để được trợ giúp hoặc khôi phục tài khoản.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment