Hỗ trợ khách hàng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ khách hàng
 4. Về PITO & Đối Tác
 5. Điểm Đánh Giá Đối Tác

Điểm Đánh Giá Đối Tác

Các đối tác/nhà hàng sẽ được đánh giá dịch vụ dựa trên những tiêu chí như:

 • Tính cập nhật của menu.
 • Thời gian phản hồi xác nhận đơn hàng.
 • Tương tác, phối hợp chuyên nghiệp với bộ phận giao nhận đơn hàng.
 • Hoàn thành đơn hàng theo thời gian yêu cầu.
 • Tính chính xác của đơn hàng – đặc biệt trong các trường hợp được ghi chú, yêu cầu chi tiết riêng.
 • Tiêu chuẩn bao bì đóng gói.
 • Rating, đánh giá trực tiếp của khách hàng.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment