Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

PITO là nền tảng đặt dịch vụ ăn uống cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Điểm Đánh Giá Đối Tác

Các đối tác/nhà hàng sẽ được đánh giá dịch vụ dựa trên những tiêu chí như:

  • Tính cập nhật của menu.
  • Thời gian phản hồi xác nhận đơn hàng.
  • Tương tác, phối hợp chuyên nghiệp với bộ phận giao nhận đơn hàng.
  • Hoàn thành đơn hàng theo thời gian yêu cầu.
  • Tính chính xác của đơn hàng – đặc biệt trong các trường hợp được ghi chú, yêu cầu chi tiết riêng.
  • Tiêu chuẩn bao bì đóng gói.
  • Rating, đánh giá trực tiếp của khách hàng.