Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Thức Ăn & Tiệc
  5. Có thể lựa chọn nhiều đối tác cho mỗi đơn hàng không?

Có thể lựa chọn nhiều đối tác cho mỗi đơn hàng không?

PITO là một nền tảng kết nối rất nhiều nhà hàng nên việc kết hợp nhiều đối tác để triển khai tiệc là một điều hoàn toàn có thể.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment