Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. PITO có thực hiện hợp đồng không?

PITO có thực hiện hợp đồng không?

Chính sách làm hợp đồng của PITO được áp dụng cho đơn đặt hàng trên 10.000.000đ, PITO sẽ thực hiện hợp đồng với công ty bạn. Những đơn đặt hàng dưới 10.000.000đ, PITO xác nhận qua email. Trong trường hợp đơn hàng của bạn dưới 10.000.000 và bạn vẫn muốn làm hợp đồng, chỉ cần liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của PITO.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment