Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Về PITO & Đối Tác
  5. Tầm nhìn & Sứ mệnh của PITO?

Tầm nhìn & Sứ mệnh của PITO?

  • “Thức ăn gắn kết mọi người, mọi nền văn hoá với nhau”. Ở PITO, đây là niềm tin và tôn chỉ hoạt động của chúng tôi. PITO mong muốn giúp doanh nghiệp xây dựng văn hoá công ty thông qua những bữa ăn với nhân viên, với khách hàng. Vì vậy, PITO luôn nỗ lực để mang đến những dịch vụ và bữa ăn chất lượng với chi phí hợp lý nhất.
  • Bằng việc tạo ra một nền tảng công nghệ, chúng tôi không chỉ giúp kết nối khách hàng với những nhà hàng, cơ sở nấu tiệc, đầu bếp chuyên nghiệp mà chúng tôi còn hướng đến xây dựng một cộng đồng khách hàng và đối tác bền vững, tốt đẹp hơn mỗi ngày. Ở đó, người cung cấp và sử dụng dịch vụ đều hướng đến sự thành công của nhau.
  • PITO mong muốn trở thành “Nền tảng đặt dịch vụ thức ăn cho doanh nghiệp, nhân viên văn phòng đầu tiên tại Việt Nam” và phủ sóng trên toàn quốc với vai trò là người kết nổi, sẻ chia.
Was this article helpful to you? Yes 2 No 1

How can we help?

Leave a Comment