Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Thức Ăn & Tiệc
  5. Tiệc Nhanh và Tiệc Buffet giống và khác nhau như thế nào?

Tiệc Nhanh và Tiệc Buffet giống và khác nhau như thế nào?

Tiệc Nhanh là loại hình tiệc phổ biến khách thường xuyên lựa chọn vì đồ ăn ngon, khách ăn no và tiết kiệm được chi phí.  Về hình thức phục vụ, Tiệc Nhanh sẽ giống như Tiệc Buffet. Tuy nhiên, định lượng thức ăn của Tiệc Nhanh chỉ đảm bảo đủ số lượng khách ăn no.

Đối với Tiệc Buffet, định lượng đồ ăn sẽ thoải mái hơn, công cụ dụng cụ dùng là đồ sứ, chuyên dụng và được ưu tiên đầu tư việc trang trí. Chính vì vậy sẽ có sự chênh lệch giữa đơn giá Tiệc nhanh và Tiệc Buffet.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment