Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

Thức ăn gắn kết mọi người, mọi nền văn hoá với nhau

Sử Dụng Ưu Đãi Từ PITO

Áp dụng ưu đãi cho đơn hàng từ PITO:

  • PITO sẽ thường xuyên kết hợp với đối tác để có những chương trình ưu đãi tốt nhất cho khách hàng.
  • Các ưu đãi như giảm giá, miễn phí vận chuyển, tặng kèm,… sẽ được thể hiện dưới dạng “mã ưu đãi”.
  • Các mã ưu đãi sẽ được thông báo rộng rãi đến khách hàng hoặc tuỳ theo chiến dịch thông qua banner trên web app PITO, email/tin nhắn trực tiếp đến khách hàng, website/fanpage/instagram/linkedin/zalo, minigame/event hoặc một số công cụ thông báo khác.
  • Khách hàng sử dụng “mã ưu đãi” bằng cách nhập thông tin tại mục áp dụng ở phần thông tin đơn hàng khi thực hiện thanh toán.
On this page