Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. PITO Club
  5. Tôi đưa tài khoản của mình cho người khác sử dụng và tích điểm được không?

Tôi đưa tài khoản của mình cho người khác sử dụng và tích điểm được không?

  • Điểm được tính dựa trên tài khoản đã phát sinh đơn hàng, mỗi tài khoản có thông tin cá nhân mang tính bảo mật riêng nên PITO khuyến khích không nên chia sẻ tài khoản để sử dụng.
  • Hệ thống vẫn ghi nhận dựa trên thông tin đơn hàng đã phát sinh để tích luỹ điểm cho mỗi tài khoản, nhưng PITO sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào phát sinh đến tranh chấp hay bảo mật tài khoản.
  • Trong trường hợp có nhu cầu khôi phục và bảo mật tài khoản, có thể liên hệ trực tiếp PITO theo số hotline 1900.25.25.30 để nhận được sự hỗ trợ.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment