Hỗ trợ khách hàng

 1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ khách hàng
 4. Tài Khoản & Đơn Hàng
 5. Tại sao đơn hàng bị huỷ?

Tại sao đơn hàng bị huỷ?

 • Trường hợp đơn hàng bị huỷ chỉ có thể xảy ra trong dịch vụ “đặt thức ăn”. Đối với “đặt tiệc”, PITO luôn có nhân viên chăm sóc và thường xuyên trao đổi với khách hàng để đảm bảo dịch vụ được đảm bảo và diễn ra tốt nhất.
 • Trong một số trường hợp, đơn hàng thức ăn đã đặt có thể bị huỷ khi hệ thống xác nhận được các thông tin sau:
  • Thanh toán không hợp lệ.
  • Đối tác từ chối nhận đơn hàng do quá tải hoặc hết khẩu phần đáp ứng.
  • Thông tin cung cấp cho hệ thống sai (địa chỉ nơi nhận, số điện thoại người nhận)
 • Trong trường hợp đối tác không thể đáp ứng chính xác yêu cầu đơn hàng, đối tác có thể chủ động liên hệ với khách hàng để xác nhận điều chỉnh mà không làm ảnh hưởng đến giá trị đơn hàng hoặc huỷ đơn. Nếu khách hàng không đồng ý với đề nghị điều chỉnh của đối tác vẫn có thể xác nhận huỷ đơn. 
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?

Leave a Comment