1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Về PITO
  5. Ưu điểm trong dịch vụ PITO

Ưu điểm trong dịch vụ PITO

PITO là nền tảng kết nối giữa đối tác (là các nhà hàng, quán ăn) và khách hàng (là doanh nghiệp, công ty, văn phòng). Với lý do đó, dịch vụ của PITO không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khách hàng mà còn đem đến cơ hội lớn giúp đối tác triển khai các dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tiếp cận lượng khách hàng mới, có thêm nhiều đơn hàng giá trị lớn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment