1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Về PITO
  5. PITO là gì?

PITO là gì?

PITO giúp các công ty dễ dàng trong việc tổ chức tiệc cũng như phục vụ những bữa ăn cho nhân viên, giúp cho nơi làm việc trở nên tốt hơn. PITO kết hợp với những đối tác của mình là những đơn vị nấu tiệc, nhà hàng, đầu bếp hàng đầu để phục vụ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment