Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

PITO là nền tảng đặt dịch vụ ăn uống cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

PITO là gì?

PITO giúp các công ty dễ dàng trong việc tổ chức tiệc cũng như phục vụ những bữa ăn cho nhân viên, giúp cho nơi làm việc trở nên tốt hơn. PITO kết hợp với những đối tác của mình là những đơn vị nấu tiệc, nhà hàng, đầu bếp hàng đầu để phục vụ.