1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Về PITO
  5. Cách hoạt động của dịch vụ PITO

Cách hoạt động của dịch vụ PITO

  • Đối với hình thức đặt tiệc: Khi lựa chọn trở thành khách hàng của PITO, bạn sẽ được chỉ định một người Quản Lý Khách Hàng (Account Manager) của PITO, người Quản Lý Khách Hàng sẽ tìm hiểu khẩu vị, các yêu cầu của công ty bạn. Những thông tin này sẽ được lưu giữ trên hệ thống của PITO cho những lần đặt tiệc sau. Người Quản Lý Khách Hàng sẽ chọn lựa trong số những đối tác của PITO bao gồm những người nấu tiệc, nhà hàng, đầu bếp hàng đầu và cả những đơn vi trang trí, địa điểm tổ chức trong khu vực của bạn để cùng họ thiết kế một thực đơn riêng và tổ chức tiệc (nếu có) cho công ty bạn.
  • Đối với hình thức đặt thức ăn: Khách hàng chủ động lựa chọn đối tác của PITO bao gồm các nhà hàng, quán ăn cung cấp dịch vụ món ăn phù hợp với nhu cầu của khách hàng trực tiếp trên ứng dụng PITO
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment