Các dịch vụ của PITO

PITO cung cấp 02 dịch vụ:

  • Tiệc (gồm 06 loại hình như Tiệc nhanh, Buffet Cao cấp, Tiệc bàn, Tea break – Finger food, Canapé – Cocktail và các loại hình tiệc khác theo yêu cầu)
  • Đặt thức ăn.

Leave a Comment