1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ Đối Tác
 4. Về Partner App
 5. Hướng dẫn tắt/mở nhà hàng trên app.pito.vn

Hướng dẫn tắt/mở nhà hàng trên app.pito.vn

Để tắt/ mở nhà hàng hiển thị trên app.pito.vn, Đối tác thực hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Truy cập Cài đặt nhà hàng 

Ở thanh menu bar, chọn “Cài đặt”. Tại đây, Đối tác chọn tab “Cài đặt nhà hàng” 

PITO bước 1 cài đặt nhà hàng
Bước 2: Set thời gian ngưng nhận đơn

*LƯU Ý: Thời gian ngưng nhận đơn hàng trong trường hợp này được hiểu là thời gian Đối tác tắt/bật hiển thị nhà hàng của mình trên ứng dụng app.pito.vn

Đối tác có 2 cách để set thời gian ngưng nhận đơn hàng sau đây:

CÁCH 1: Không nhận thêm đơn hàng

 • Với cách này, Đối tác ngay lập tức không nhận đơn hàng tại thời điểm được chọn.
 • Khi nhấn bật icon  Đối tác đã bật chế độ không nhận thêm đơn hàng. Đối tác chọn thời gian không nhận thêm đơn hàng trong vòng từ 1 ngày đến 7 ngày (mặc định của hệ thống), hoặc có thể tuỳ chỉnh thời gian phù hợp với nhu cầu.
PITO cách 1

Thời gian được hiển thị dưới dạng: “Nhận đơn hàng lại từ hh:mm  yy/mm/dd”. Đây được hiểu là khoảng thời gian Đối tác không xuất hiện trên hệ thống app.pito.vn và khách hàng sẽ không tìm thấy Đối tác. 

 • Ví dụ:Nhận đơn hàng lại từ 13:31 22/12/2022

CÁCH 2: Theo lịch báo trước

 • Với cách này, Đối tác sẽ thiết lập lịch nghỉ sau thời điểm hiện tại.
 • Sau khi bấm vào Thêm lịch nghỉ”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện để Đối tác điền lịch nghỉ trên hệ thống với các mục sau:
  + “Từ ngày”: Nhập ngày và thời gian bắt đầu nghỉ phép (hh:mm).
   +  Điều kiện: Chỉ được nhập ngày tương lai, cách ngày hiện tại 5 ngày.
   + “Đến ngày”: Nhập ngày và thời gian kết thúc ngày nghỉ (hh:mm).
PITO chỉnh sửa theo lịch báo trước
 • Đối tác có thể thêm nhiều lịch nghỉ khác nhau bằng cách tiếp tục bấm “Thêm lịch nghỉ”.
 • Đối tác có thể đồng thời cài đặt lịch nghỉ cho cả 2 cách để đáp ứng nhu cầu nghỉ của mình. 
Bước 3: Cập nhật

Sau khi nhấn nút , hệ thống sẽ tự động cập nhật lịch nghỉ của Đối tác và có những thay đổi như sau:

 • Đối tác sẽ không xuất hiện trên hệ thống app.pito.vn kể từ thời điểm cập nhật lịch nghỉ đã chọn.
 • Sau khi kết thúc lịch nghỉ theo thời gian đã chọn, Cửa hàng của Đối tác sẽ tự động xuất hiện lại trên app.pito.vn và được tìm thấy bởi khách hàng.
 • Đối tác sẽ không phát sinh bất kỳ đơn hàng nào trong khoảng thời gian lịch nghỉ đã cài đặt.

*LƯU Ý: 

 • Đối tác chỉ được cập nhật lịch nghỉ nếu trong thời gian nghỉ có đơn hàng ở cái trạng thái: HUỶ, ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐỐI TÁC VẮNG MẶT, QUÁ HẠN XÁC NHẬN.
 • Ngoài các trạng thái được cập nhật ở trên, khi cập nhật lịch nghỉ Đối tác sẽ được thông báo lỗi.

Cụ thể:  

PITO popup báo lỗi
 •  Nhấn nút đồng nghĩa Đối tác xác thực và không thể cập nhật ngày nghỉ.
 • Nhấn nút “tại đây”, Đối tác sẽ xem được danh sách đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian nghỉ mong muốn.
PITO list danh sách đơn hàng
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment