Việc khách hàng ký phiếu đi tiệc

Sau này PITO chỉ dựa trên phiếu đi tiệc để đánh giá tiệc thì nếu khách không chịu ký phiếu đi tiệc thì còn biện pháp nào để kiểm tra tiệc hay không?

Trong trường hợp khách hàng không ký phiếu đi tiệc, PITO sẽ dựa trên phản ánh của khách hàng để quyết định theo quy định trong hợp đồng và quy tắc ứng xử, vì vậy, đối tác CẦN phải có chữ ký của khách hàng khi kết thúc tiệc để đảm bảo cho mình và khách hàng.

Leave a Comment