Làm sao biết được đánh giá của khách hàng?

Thông tin đánh giá của khách hàng sẽ được gởi đến email cho bạn và đồng thời đăng tải ở trạng thái công khai trên website pito.vn.

Leave a Comment