1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ Đối Tác
 4. Triển khai đơn hàng Catering
 5. Hướng dẫn Đối tác cách vận hành đơn hàng trên PITO Xpress

Hướng dẫn Đối tác cách vận hành đơn hàng trên PITO Xpress

Dưới đây là các bước hướng dẫn cụ thể giúp Đối tác (ĐT) dễ dàng thao tác vận hành đơn hàng trên app PITO Xpress.

Bước 1: Phát sinh đơn hàng

– Khi phát sinh đơn hàng, Hệ thống (HT) sẽ gửi thông báo có đơn hàng đến quý Đối tác qua ba kênh liên lạc (Email; Tin nhắn Zalo hoặc Tin nhắn SMS (trong trường hợp SĐT của Đối tác không đăng ký sử dụng Zalo)).
– Để tiến hành đơn hàng, Đối tác cần lựa chọn Xác nhận đơn hàng hoặc Hủy đơn hàng.

– Nếu muốn xem chi tiết đơn hàng, đối tác chọn Xem chi tiết đơn hàng (dòng chữ được gạch chân màu đỏ trong thông báo). Khi bấm vào “Xem chi tiết đơn hàng”, ĐT sẽ được dẫn đến chi tiết đơn hàng trên partnerapp.pito.vn (Hệ thống quản lý đơn hàng dành cho đối tác). ĐT có thể thao tác trực tiếp trên Chi tiết đơn hàng.

 • Thông báo đơn hàng trên Email

PITO Partners Xác nhận đơn hàng

 • Thông báo đơn hàng trên Zalo
 • Thông báo đơn hàng trên SMS (nếu SĐT của ĐT không đăng ký Zalo)

Có 3 trường hợp (TH) khi nhận thông báo có đơn hàng mới:

 1. Trường hợp “Xác nhận đơn hàng” – là trường hợp ĐT xác nhận mình sẽ tiến hành giao đơn hàng này cho khách hàng.
  Đối với TH này, sau khi bấm “Xác nhận đơn hàng”, HT sẽ chuyển trạng thái thành “Đã Xác Nhận” và tiến hành đến bước giao hàng.
 2. Trường hợp “Huỷ đơn hàng” – là trường hợp ĐT không thể tiến hành giao hàng đến cho đối tác. Đối với TH này, sau khi bấm “Huỷ đơn hàng”, HT sẽ chuyển trạng thái thành “Huỷ”. Khách hàng của đối tác sẽ nhận được thông báo đơn hàng đã huỷ và tiến hành huỷ đơn hàng trên tất cả nền tảng của PITO.
 3. Trường hợp không chọn “Xác nhận đơn hàng” hoặc “Huỷ đơn hàng” – là trường hợp ĐT quên thao tác hoặc không thao tác trên thông báo.

Đối với TH này, Đơn hàng của đối tác sẽ tự động chuyển thành “Quá hạn xác nhận” nếu thời điểm hiện tại > thời điểm giao hàng. Đồng thời, KH của ĐT sẽ nhận được thông báo đơn hàng bị Huỷ và tiến hành huỷ đơn hàng trên tất cả nền tảng của PITO.

Bước 2: Triển khai & Hoàn thành đơn hàng

Sau khi chọn “Xác nhận đơn hàng”, có 2 trường hợp đối với đơn hàng.
– TH1: Đơn hàng được tiến hành giao trong ngày: Đối tác sẽ chịu trách nhiệm giao hàng đến khách hàng của PITO Xpress theo thời gian giao hàng đúng hạn.

TH2: Nếu đơn hàng có ngày giao cách ngày đặt nhiều hơn 2 ngày, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở ĐT về đơn hàng qua Email. Thông báo nhắc nhở lịch triển khai đơn hàng sẽ được gửi trước ngày giao hàng 1 ngày và chỉ gửi 1 lần.

Ví dụ: Ngày giao hàng là 24/5/2022, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở vào ngày 23/5/2022.

PITO Partner Nhắc nhở đơn hàng

Hoàn thành đơn hàng
– Sau khi giao hàng cho Khách hàng, ĐT có trách nhiệm hoàn thành đơn hàng.
– Sau 10 phút kể từ thời điểm giao hàng, ĐT sẽ nhận được thông báo hoàn thành đơn hàng qua Email, Tin nhắn Zalo hoặc Tin nhắn SMS (trong trường hợp SĐT của ĐT không đăng ký sử dụng Email)

– Đối tác vui lòng chọn nút “Hoàn thành” ngay khi nhận được thông báo để chính thức hoàn thiện quy trình giao hàng trên hệ thống.

PITO Partners Mail gửi sau khi đối tác hoàn thành đơn

Nếu sau 30 phút CHƯA nhấn nút “Hoàn thành”, hệ thống sẽ tiếp tục gửi email nhắc nhở đối tác. Email nhắc nhở như sau.

Note: PITO chỉ thực hiện hoàn tiền cho ĐT trong trường hợp xác nhận đơn hàng đó đã được Hoàn thành. Vì vậy, ĐT vui lòng có trách nhiệm hoàn thành đơn hàng sau khi đã giao đến khách hàng.

Bước 4: Xem đánh giá đơn hàng

Kết thúc mỗi đơn hàng, ĐT sẽ nhận được đánh giá đơn hàng của Khách hàng.

Có 2 cách xem đánh giá đơn hàng:

 • Cách 1: HT sẽ gửi ĐT thông tin về đánh giá đơn hàng của KH (trong trường hợp có KH đánh giá trên đơn hàng).
  Với các này, ĐT sẽ nhận được Email “Đánh giá đơn hàng từ khách hàng”.

Đánh giá Đối tác

 • Cách 2: ĐT chủ động vào App Partnerapp.pito.vn, vào mục Đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng cần xem đánh giá.

Bước 5: Kiểm tra trình trạng thực hiện đơn hàng

Nếu muốn kiểm tra trạng thái đơn hàng và tổng kết đơn hàng, ĐT truy cập vào partnerapp.pito.vn, chọn mục Đơn hàng, Lọc theo trạng thái đơn hàng, sau đó chọn xem chi tiết đơn hàng và đánh giá đơn hàng của khách hàng.

 

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment