1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ Đối Tác
 4. Triển khai đơn hàng Catering
 5. Hướng dẫn điền File cho Đối tác

Hướng dẫn điền File cho Đối tác

1. Định lượng món ăn

PITO hướng dẫn công cụ
PITO hướng dẫn công cụ

Trong đó:

 • Định lượng: định lượng điền sẽ là định lượng thực sẽ phục vụ cho khách, có thể mang thêm 2-5% để phòng trường hợp đổ hoặc rớt trong quá trình phục vụ.
 • Đơn vị định lượng: nên điền trọng lượng kg, gram, cuốn, con không nên điền dĩa, khay, thùng.
 • Đối với thức uống: nên điền là lít/ml.
 • Đối với trái cây: nên liệt kê các loại trái cây sẽ sử dụng. Khối lượng sẽ là khối lượng sau khi sơ chế (kg/gram) hoặc miếng, trái tránh điền định lượng trái cây trước khi sơ chế hoặc điền là dĩa.

2. Công cụ dụng cụ

 • Việc mang dụng cụ ra vào các tòa nhà luôn được kiểm soát, nên mình phải khai rõ là mình mang những gì bao nhiêu cái để có thể mang ngược trở ra khi kết thúc tiệc
 • Dụng cụ sẽ được phân thành bốn phần chính:
  1. Dụng cụ set up bàn tiệc
  2. Dụng cụ ăn uống
  3. Đồ trang trí bàn tiệc
  4. Khác

TIỆC TEA BREAK/FINFER FOOD

PITO hướng dẫn công cụ

TIỆC NHANH/BUFFET

PITO hướng dẫn dụng cụ
PITO hướng dẫn công cụ

3. Danh sách phục vụ tiệc

PITO hướng dẫn điền danh sách
 • Nhân sự: khách hàng của PITO thường là các văn phòng trong các tòa nhà nên phần ra vào của họ rất khó, khi diễn ra sự kiện mình sẽ đi bao nhiêu nhân sự anh/chị điền giúp em để em đăng ký với tòa nhà 
 • Chú ý: có thể điền dư tên nhân sự nếu không chắc được nhân sự đó sẽ đi tiệc hay không. Sau đó báo lại số lượng nhân sự thực tế cho giám sát tiệc PITO trước ngày tiệc để đảm bảo được số lượng phục vụ tiệc cho khách
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment