1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ Đối Tác
 4. Thông tin về các cập nhật mới
 5. Thay đổi tiêu đề email gửi Đối tác

Thay đổi tiêu đề email gửi Đối tác

Nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai đơn hàng giữa Quý Đối tác và PITO, kể từ tháng 7/2023, hệ thống PITO sẽ có một số thay đổi trong tiêu đề email thông báo, cập nhật đơn hàng gửi tới Đối tác.

 

Thay đổi chủ yếu trong lần cập nhật tiêu đề email này là:

 • Trước đây: Tiêu đề email chỉ thể hiện mã đơn hàng. Điều này gây ít nhiều khó khăn cho Quý Đối tác trong việc nhận diện các thông tin quan trọng: loại dịch vụ, tên khách hàng, thời gian…
 • Thay đổi: Bỏ email thông báo triển khai đơn hàng. Đồng thời thay đổi định dạng hiển thị tiêu đề của các email còn lại, đảm bảo hiển thị những thông tin quan trọng (nêu trên) để Quý Đối tác dễ theo dõi đơn hàng.

 

Cụ thể, tiêu đề email mới sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • [Mục tiêu thông báo]_[Tên công ty/ Tên khách hàng]_[Ngày diễn ra đơn hàng]_[Loại dịch vụ]
 • Ví dụ: Báo giá_Công ty AMN_25-07-2023_Buffet
 • Trong đó, thành phần “Mục tiêu thông báo” bao gồm:
  • Thông tin báo giá
  • Thư xác nhận và phiếu đi tiệc
  • Kết quả khách hàng đánh giá đối tác

Ảnh minh hoạ tiêu đề email cũ:

Tiêu đề thể hiện mã số đơn hàng.

 

Email Đối tác PITO (phiên bản cũ) mobile

 

Email Đối tác PITO (phiên bản cũ) desktop

 

Ảnh minh hoạ tiêu đề email sau khi cập nhật:

Tiêu đề thể hiện loại thông báo, tên khách hàng, thời gian diễn ra đơn hàng và loại hình dịch vụ.

 

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) mobile

 

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) desktop

 

Một số trường hợp đặc biệt:

 • Đối với đơn hàng không có tên công ty, trong tiêu đề email, thành phần này sẽ được thay thế bằng tên khách hàng

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) tên khách hàng mobile

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) tên khách hàng desktop

 

 • Đối với đơn hàng không có thông tin chọn loại tiệc, tiêu đề email sẽ lược bỏ thành phần này

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) loại tiệc mobile

 

Email Đối tác PITO (phiên bản mới) loại tiệc desktop

 

Việc thay đổi này sẽ giúp chuẩn hóa tiêu đề email, hỗ trợ đối tác trong việc nhận biết các email nhanh chóng và thuận tiện hơn.

 

Nếu Quý đối tác có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào về việc thay đổi này, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Phát triển Đối tác để được hỗ trợ thông tin chi tiết.

 

Partners Success Department
PITO

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment