1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Khoản chi phí PITO thu

Khoản chi phí PITO thu

PITO chỉ thu một khoản phí duy nhất là 20% tổng giá trị trước thuế VAT của mỗi đơn dịch vụ (áp dụng cho cả Đặt tiệc và Đặt thức ăn).

Với 20% mà PITO nhận được trên mỗi đơn hàng, PITO đã làm hết tất cả mọi việc kinh doanh và tiếp thị (sales & marketing), tìm khách hàng cho quý Đối tác. So với việc nếu quý đối tác tự triển khai việc kinh doanh và tiếp thị thì chi phí có thể tốn đến 25-60% doanh thu.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment