1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Dụng cụ dành cho Tiệc

Dụng cụ dành cho Tiệc

Tiệc nhanh có bắt buộc phải dùng khung và khay do PITO cung cấp không?

Đối tác có thể sử dụng đồ của phía đối tác (khay inox, đĩa,…), với điều kiện đối tác phải đảm bảo thời gian set up NHANH, không đến 30 phút một lần set up. Ngoài ra, đối tác vui lòng chú thích rõ định lượng, công cụ trong đơn báo giá cho khách hàng.

Các dụng cụ PITO có thể hỗ trợ đối tác?

Ví dụ: Khay, ly,… để phục vụ tiệc (nếu đối tác không có)

PITO không có chính sách cho mượn hay thuê, PITO có thể hỗ trợ đối tác bằng cách hướng dẫn đối tác nơi đặt, hoặc trong khả năng PITO có thể nhưng không cam kết.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment