1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp tác với PITO
  5. Lợi ích khi gia nhập làm Đối Tác PITO

Lợi ích khi gia nhập làm Đối Tác PITO

Vận hành một doanh nghiệp ẩm thực có rất nhiều chi tiết và công việc phải thực hiện hàng ngày. Khi hợp tác với PITO, bạn chỉ cần tập trung vào phần chuyên môn, công việc tiếp thị và kinh doanh để mang khách hàng về sẽ do PITO thực hiện.

Đơn tiệc của PITO có giá trị trung bình là 4 triệu một tiệc. Vào những lúc cao điểm như tân niên, tiệc gala… một đơn tiệc có giá trị lên đến vài chục đến vài trăm triệu.

Nếu bạn là nhà hàng, thì PITO sẽ giúp bạn lấp đầy năng suất bếp của bạn những lúc không có khách, và doanh thu tiệc có giá trị cao hơn bán cho khách lẻ nhiều lần.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment