Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

PITO là nền tảng đặt dịch vụ ăn uống cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Thanh toán như thế nào?

  • Đặt tiệc: Ngay khi PITO xác nhận với đối tác đơn tiệc bằng văn bản (điện tử hoặc giấy), PITO sẽ chuyển cho đối tác một khoản tiền cọc 30% vào thứ năm hằng tuần. Số tiền còn lại, PITO sẽ chốt số liệu thanh toán với đối tác vào ngày 26-30 hàng tháng và sẽ thanh toán cho các đối tác vào ngày 01 – 05 hàng tháng.
  • Đặt thức ăn: PITO sẽ chốt số liệu và thanh toán cho các đối tác vào mỗi thứ sáu hàng tuần.