Thanh toán như thế nào?

  • Đặt tiệc: Ngay khi PITO xác nhận với đối tác đơn tiệc bằng văn bản (điện tử hoặc giấy), PITO sẽ chuyển cho đối tác một khoản tiền cọc 30% vào thứ năm hằng tuần. Số tiền còn lại, PITO sẽ chốt số liệu thanh toán với đối tác vào ngày 26-30 hàng tháng và sẽ thanh toán cho các đối tác vào ngày 01 – 05 hàng tháng.
  • Đặt thức ăn: PITO sẽ chốt số liệu và thanh toán cho các đối tác vào mỗi thứ sáu hàng tuần.

Leave a Comment