Mẫu Hoá Đơn Giá Trị Gia Tăng (VAT)

Mỗi công ty có yêu cầu nội dung xuất hoá đơn riêng. PITO tổng hợp những mẫu hoá đơn GTGT (VAT) đã xuất cho các khách hàng trước đây để bạn tham khảo. Tất cả những mẫu hoá đơn này đều hợp lệ và hợp pháp. Bạn vui lòng chọn mẫu phù hợp với công ty mình.

Mẫu 1

Mẫu-Hoá-Đơn-VAT-1

Mẫu 2

Mẫu-Hoá-Đơn-VAT-2

Mẫu 3

Mẫu 4

Mẫu-Hoá-Đơn-VAT-4

Leave a Comment